Wat is demiwater?

Demiwater, oftewel gedemineraliseerd water, is ‘schoon’ en ‘puur’ water. Het is ontdaan van vrijwel alle verontreinigingen, mineralen en zouten. Demiwater wordt veel toegepast in de industrie, veelal om afzettingen en andere ongewenste effecten te voorkomen.

Voor diverse toepassingen is schoon water nodig, vaak is drinkwater nog niet eens schoon genoeg. In drinkwater zitten vaak vele opgeloste stoffen die nadelige gevolgen hebben voor industrieën die werken met stoomketels en verwarmingsinstallaties. Deze bedrijven willen water dat geheel vrij is van mineralen, gedemineraliseerd water.

Ook laboratoria maken veelvuldig gebruik van gedemineraliseerd water. De uitslag van een onderzoek kan door de kleinste waarden mineralen beïnvloed worden, demiwater voorkomt deze ongewenste gevolgen.

Wilt u ook demiwater? MW Watersystems kan u de systemen bezorgen waarmee u zelf in uw eigen demiwater kan voorzien. Neem snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Mw Watersystems